Did you know, that the name of those super popular, fluffy dogs comes from the region, they actually originate from, Pomerania? And it lies in Poland, my home country 🙂

Czy widzieliście, że nazwa tych super popularnych, puszystych piesków odnosi się do regionu, z którego ta rasa pochodzi, Pomorza?
A ono znajduje się oczywiście w naszej Polsce 🙂

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *