Alpacas! Have you seen those cuddly teddy bears before? The alpaca farms seem to gain popularity recently, as a lot of people want to see those nice animals for themselves 🙂

Alpaki! Czy widzieliście już te puszyste pluszowe misie? Farmy z alpakami wydają się ostatnio bardzo popularne, jako że dużo ludzi chce zobaczyć te ciekawe zwierzęta 🙂

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *