Did I mention yet, that my mum also likes sewing? Knowing that, I asked her to make miniature versions of clothes and put them on one of her felted teddies.
The result you can see on pictures above. I think the black coat gave him a bit edgy, cool look, but when he takes it off and puts glasses on, he looks like a nice and polite Teddy.
As people say, get yourself a boy who can do both 😛

——-

Czy wspominałam już, że moja mama potrafi też fajnie szyć? Poprosiłam ją o uszycie miniaturowych wersji ubrań i założenie ich na jednego z jej filcowanych misiów. 
Efekt możecie zobaczyć na zdjęciach powyżej. Myślę że czarny płaszcz dał misiowi fascynujacy, lekko mroczny efekt, ale jeśli go zdejmie i założy okulary, staje się miłym, grzecznym chłopcem 😉

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *