I really like when I can help my mum more than just with feedback and critique. When I can get my hands dirty and create something, she can later use in her creations. 
This time I made some tiny, polymer noses, so she can add even more realism to her needle felted animals 🙂

~~~~~~~~~~~~

Zawsze się cieszę kiedy mogę pomóc mojej mamie czymś więcej, niż tylko opinią i konstruktywną krytyką. Kiedy mogę się ubrudzić i stworzyć coś, co ona będzie mogła później użyć w swoich pracach.
Tym razem zrobiłam kilka małych nosków z masy polimerowej, żeby mogła dodać jeszcze trochę więcej realizmu do swoich filcowanych zwierzątek.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *