Do you guys know that white lions were extinct for long 12 years? Thankfully now, thanks to conservationists they are back into ecosystem 🙂 Let’s see my mum’s interpretation of those beautiful and majestic animals

~~~~~~~~~~~~

Czy wiecie że gatunek białych lwów wygasł na całe 12 lat? Na szczęście teraz, dzięki ludziom walczącym o zagrożone gatunki, powrócił on do ekosystemu 🙂 Spójrzmy teraz na interpretację mojej mamy na temat tych pięknych i majestatycznych zwierząt.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *