I think this is one of the first dogs my mum felted in her career, and in my opinion he’s super adorable 🙂

Maybe dachshunds are small, but they have a big personality 😉

~~~~~~~~~~~~~~

Wydaje mi się, że to jeden z pierwszych piesków ufilcowanych przez moją mamę w jej karierze i myślę że jest on super słodki 🙂

Może i jamniki są małe, ale mają dużą osobowość 😉

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *