Have you missed us? 😀
After a longer break, we’re back and presenting you this beautiful dalmatian.
Have a lovely day 🙂

Tęskniliście za nami? 😀
Po dłuższej przerwie jesteśmy z powrotem i prezentujemy Wam tego pięknego dalmatyńczyka.
Dobrego dnia 🙂

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *