Did you know that originally schnauzers were bred as rat-catching dogs? However, like a lot of other breeds, these days schnauzers are more of a friend and a companion for a human, than a working dog.

Czy wiedzieliście, że sznaucery były oryginalnie hodowane jako psy do łapania szczurów? Jednak teraz, jak większość tego typu ras, pieski te są raczej przyjacielem i towarzyszem człowieka, zamiast dla niego pracować.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *